Find Us Online At
iBookstore
Android app on Google Play
Like Us
A programme by
משהו מכלום
5 March 2020, Modiin

כיצד מופיעים הכוכבים (כוכבי שבת, או שמשות) והפלנטות (כוכבי הלכת) בשמים? מאין הם באים וממה הם עשויים?

רוב הכוכבים ביקום מלווים בכוכבי לכת. כוכבי הלכת נוצרים מדיסקה של אבק וגז הנקראת "דיסקה פרוטופלנטרית". אפילו כוכבים צעירים מאוד מוקפים בדיסקה כזו.

אסטרונומים מעוניינים לדעת מתי בדיוק מתחילות דיסקות כאלה להיווצר, וכיצד הן נראות. אבל האור של כוכבים צעירים חלש מאוד, ויש עננים צפופים של גז ואבק שמקיפים אותם בערפיליות יצירת כוכבים. רק טלסקופי רדיו רגישים במיוחד יכולים להבחין בדיסקות הקטנות סביב כוכבים צעירים, מתוך החומר הצפוף בענני הגז והאבק האלה.

צוות בינלאומי של אסטרונומים השתמש בשניים מבין טלסקופי הרדיו הרגישים ביותר בעולם, כדי ליצור יותר משלוש מאות תמונות של דיסקות פרוטופלנטריות סביב כוכבים צעירים מאוד בערפילית אוריון. תמונות אלה גילו פרטים חדשים על מקום היווצרותם של כוכבי לכת, ועל השלבים המוקדמים ביותר בהיווצרות כוכבים.

בשלב הראשון לחייו הכוכב נקרא "פרוטו-כוכב". בשלב זה הכוכב הוא פשוט כדור של גז קר ואבק, שקורס פנימה בשל כוח המשיכה. בשלב זה אין לו אפילו תהליך היתוך גרעיני במרכז, שהוא המנגנון שמפעיל את כוכבי השבת המבוגרים יותר. עם הזמן, הענן קורס פנימה ומתחיל להסתובב - וכך נוצרת דיסקה שטוחה סביב הפרוטו-כוכב. חומר מהדיסקה ממשיך להתחבר לכוכב ולהגדיל אותו. כאשר הוא ממשיך לקרוס, הפרוטו-כוכב נמעך ויוצר כדור לוהט וצפוף יותר. בסופו של דבר, החומר שנותר בדיסקה צפוי ליצור את כוכבי הלכת.

 

עובדה מגניבה

פרוטו-כוכבים עוברים ממצב של קפאון בטמפרטורה של -250 °C ככוכבים צעירים, למצב של בעירה בטמפרטורה של 40,000 °C  (על פני השטח שלהם) ככוכבים בוגרים.

Share:

More news
12 October 2020
1 October 2020
16 September 2020
14 September 2020
10 September 2020

Images

Protostars and Protoplanetary Discs
Protostars and Protoplanetary Discs

Printer-friendly

PDF File
1016.3 KB